Bestuurlijke informatie

Functie Naam
Voorzitter Vacature
Secretaris Wilma Strijbosch
Penningmeester Hans Zelle
Computer activiteit Vacature
Lokaal activiteit  Marlies Janssen-van Gestel
Publiciteit / redactie Kitty Tholen
Voorzieningen gebouw Piet Wijnhoven
Werkplaats Maurice van Hoven
Recreatie / sport Sander de Lauw
   
Beheerders Herma van Hall, Noud en Nell Gepkens

              

              

                   

     

        

                

             
        

           

              

  
 
 
 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u bij het desbetreffende bestuurslid terecht. Zij zullen altijd trachten u verder te helpen of naar de juiste persoon of instantie te verwijzen.
 
Links boven de balie is een lichtkrant aangebracht die actuele info verschaft zoals data van bijzondere activiteiten, vakanties, enz. Vergeet niet hierop te kijken voordat u vragen gaat stellen.
 
Links van de bar hangt een prikbord waarop informatie wordt gegeven over dNB en haar activiteiten, familieberichten, uitslagen van diverse activiteiten zoals kaarten, jeu de boules enz.
 
In de hal hangt een prikbord voor aankondigingen van buiten dNB en voor advertenties van deelnemers. Deze mogen in overleg met de beheerder geplaatst worden. Het staat het bestuur van dNB vrij om zonder opgaaf van redenen advertenties en berichten te verwijderen.
 
Een aantal malen per jaar verschijnt "de Banderol", een nieuwsbrief met recente informatie.

Ons adres is:              
"De Nieuwe Band"
van Aelstlaan 14
5503 BD Veldhoven

tel: 040-2537749