Computer Activiteiten

Computer basic en Praktisch Computer gebruik

Om aan deze activiteit deel te nemen dient u in het bezit te zijn van een computer of de mogelijkheid hebben omregelmatig gebruik te kunnen maken van een PC van een huisgenoot, familielid of kennis. Op de computer dient Windows 10 als besturingssysteem te zijn geïnstalleerd.
Bij dNB staan een aantal computers in een daarvoor aangepast lokaal. Deskundige begeleiders bereiden de sessies voor, maar van u wordt ook de nodige inspanning verwacht (leerboek verplicht!).
Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde.
Bediening, werken met vensters, bestanden, mappen en Windows.
Instellingen v.d. PC, tekstverwerken, berekeningen maken en tekenen. Vragen, probleemoplossingen, overige programma's in
overleg. Internetten, e-mail en Skype maakt deel uit van verschillende sessies.

Daarna kunt U deelnemen aan de vervolgcursus Praktisch Computer Gebruik.